Medlemmer

Carsten Hinzmann
Håkon Atlason
Kristoffer Brent (1996)
Ole Aglen (1997)
Oscar Slaatmo (1994)
Rune Reimertz (1996)
Sebastian Geissler (1995)
Truls Moholt (1997)